Világot megváltó terveimbe tolakodtál. Akkor legyen. A Tiéd.

Megvolt minden
Héjanász a zavarosban
Titkos csók a ház előtt
Kérkedj lopva s én kétkedem
Terítsd rám a szemfedőt
Tipródás a lélek sarkán
Sikátorban könnyeső
Nem az a sós, igazi könny
A testtelen előtörő
Nem gyűlöllek, csak utállak
A régi sláger mindig szól
Nem is volt és mégis történt
Kibuggyantunk egy vénából.