"So I guess this is where I tell you what I learned - my conclusion, right? Well, my conclusion is: Hate is baggage. Life's too short to be pissed off all the time. It's just not worth it. Derek says it's always good to end a paper with a quote. He says someone else has already said it best. So if you can't top it, steal from them and go out strong. So I picked a guy I thought you'd like. 'We are not enemies, but friends. We must not be enemies. Though passion may have strained, it must not break our bonds of affection. The mystic chords of memory will swell when again touched, as surely they will be, by the better angels of our nature.' "

"... Megmondom, mit tanultam mindebből. Ez a... végkövetkeztetés, igaz? Tehát, azt a következtetést vontam le, hogy a gyűlölet csak teher... az élet túl rövid az állandó gyűlölködéshez. Egyszerűen nem ér annyit. Derek szerint egy dolgozatnak mindig jó befejezés egy idézet. Azt mondja, egyszer már jól megfogalmazták, úgyhogy jobb híján csak kölcsönveszi az ember, és szépen lekerekíti vele a mondandóját. Valaki olyat választottam, akit Ön is kedvel: Nem ellenségek vagyunk,  hanem barátok. Nem szabad ellenségeskednünk. Lehetnek köztünk feszültségek, de a szeretet sohasem törhet meg. Az emlékezet titkos húrjai meg- megpendülnek, midőn jobbik természetünk lágyan megérinti őket."