Kétséges az ösvény az ésszerű és ésszerűtlen homokbuckák között. Ok-okozati összefüggések kutatása nélkül is tudható, hogy miért esel egyik-másik közepébe. Persze mindig ott a legnagyobb kérdés: szándékos volt-e avagy véletlen? Ilyen esetben még véletlenekről sem lehet beszélni, a szándékosság mögött pedig összeérnek a szálak. Az eredményt látja mindenki. Az viszont biztos, hogy csak rajtunk áll, hol kötünk ki. Én Alaszka partjainál, másnak olyasmi jut, ami talán örökre meglepődést éget az arcába. Vagy... Ha szándékos volt, elérte célját.
A Sors meg... Radikális változásokkal sokkolja azokat, akik csak le-letérnek az ösvényről, ezzel örök ködben járatva tovább az egyszerű emberi elmét.
Szép.